dr n. med. Jerzy Świtała

specjalista urolog-chirurg

Parę słów o mnie

Pracę w charakterze chirurga oraz nauczyciela akademickiego rozpocząłem w 1980 roku w III Klinice Chirurgii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W roku 1983 uzyskałem specjalizację w chirurgii ogólnej. Tak przygotowany rozpocząłem specjalizację w urologii zakończoną egzaminem państwowym w roku 1987.

W klinice Urologii PAM doskonaliłem swoje umiejętności zawodowe do roku 1996 na stanowisku adiunkta łącząc codzienną pracę lekarza urologa z obowiązkami dydaktyczno-naukowymi.

W tym okresie jako pierwszy na terenie ówczesnego województwa Szczecińskiego wprowadziłem do codziennej praktyki chirurgię endoskopową gruczołu krokowego (zabiegi przezcewkowej elekrtroresekcji gruczolaka stercza) obecnie szeroko stosowaną i uważaną za tzw. złoty standard metodę w leczeniu pod-pęcherzowego utrudnienia odpływu moczu. Obecnie metoda ta wzbogaciła się o stosowane od kilku lat urządzenia laserowe na co dzień stosowane w mojej praktyce urologicznej.

Na początku lat dziewięćdziesiątych czynnie uczestniczyłem we wprowadzaniu do codziennej praktyki operacji radykalnego wycięcia gruczołu krokowego, radykalnego wycięcia pęcherza moczowego z powodu raka oraz laparoskopii w urologii.

W roku 1993 obroniłem pracę doktorską w dziedzinie uroonkologii, co ukierunkowało mój dalszy rozwój zawodowy.

Od roku 1996 kieruję Oddziałem Urologii, a obecnie Urolgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. W oddziale którym kieruję standardowo stosuje się wyżej wymienione metody operacyjnego leczenia schorzeń onkologicznych układu moczowego. Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej mimo profilu urologiczno - onkologicznego zajmuje się również szeroko pojętą działalnością urologiczną, w tym: kamicą moczową, leczeniem wad wrodzonych oraz nabytych układu moczowo - płciowego czy andrologią.